Odense Havn 

Odense Havn, der historisk set er en kanalhavn, er mere end 200 år gammel og har i dag udviklet sig til landets tredjestørste havn med købet af Lindø Industripark.

Odense Havns arealer fordeler sig mellem City-terminalen i Odense og Terminal Nord (industrihavnen) på Lindø. Fra januar 2014 er Lindø Industripark (Terminal Syd) ligeledes blevet en del af Odense Havn.

City-terminalen består af tre bassiner indbyrdes forbundet af et svajebassin samt kajen langs kanalens østre side. Den samlede kajlængde er på ca. 3.350 m, hvoraf Odense Havn har de 2.000 m og Odense Kommune 1.350 m. Hoveddelen er med 7,5 m vanddybde.

Terminal Nord ligger i Munkebo med direkte adgang til Lindø Industripark. Terminal Nord har en vanddybde på 11 m og en kajlængde på 630 m. Der er 7 ha asfalteret kajplads og 28 ha bagplads, og derudover er der 1.100 m² pakhus samt 1.000 m² plansilo.

Odense Havn planlægger en større udvidelse af Terminal Nord på Lindø, hvilket betyder yderligere 1.000 m kaj og 500.000 m² ekstra kaj- og bagplads til pakhuse og silofaciliteter.

Lindø Industripark (Terminal Syd) består af 1,1 mio. m² udnyttet industriareal og yderligere 2 mio. m² potentielt udvidelsesområde. Der er egen havn med en vanddybde på 7,5 m, og der findes produktionsfaciliteter for tung industri samt løfte- og transportkapacitet op til 1000 tons.

 

 

 

 

 

 

 

 

  I 2012 byggede Odense Havn nyt
  hovedkontor ved siden af Odins Bro  
  ved Odense Kanal.

LINDØ port of ODENSE tilbyder:

   
 • 6,4 mio. m² industri-/havneområde
 • 500.000 m² igangværende havneudvidelse med 1.000 m kaj
 • 4.400 m kaj med krandækning
 • Industrihavn med op til 11 m vanddybde
 • Sejlrende 11 m dyb og min. 60 m bred
 • Store produktionshaller og lagerarealer
 • Tørdok 90 x 315 m
 • Løftekapacitet op til 1000 tons
 • Intern transport op til 1000 tons
  (særtransporter op til 2000 tons)
 • Havnemobilkran på 150 tons
 • Mandskabsfaciliteter op til 5.000 personer
 • Kantine
 • 2.000 parkeringspladser
 • Møde- og konferencefaciliteter
 • Kontorer og værksteder

 

 

 

Åbningstider:
Man-tors: 08:00 - 15:30
Fredag: 08:00 - 15:00
 

Maritim afdeling kan kontaktes døgnet rundt på:

Tlf.: 72 28 20 10

Promovista CMS Copyright © 2016 Odense Havn