Odense Havn 

Odense Havn, der historisk set er en kanalhavn, er mere end 200 år gammel og har i dag udviklet sig til landets fjerdestørste havn.

Odense Havns arealer fordeler sig mellem Odense Erhvervshavn (byhavnen) i Odense og Odense Havneterminal (industrihavnen) på Lindø. Fra januar 2014 er Lindø Industripark ligeledes blevet en del af Odense Havn.

Odense Erhvervshavn består af tre bassiner indbyrdes forbundet af et svajebassin samt kajen langs kanalens østre side. Den samlede kajlængde er på ca. 3.350 m, hvoraf Odense Havn har de 2.000 m og Odense Kommune 1.350 m. Hoveddelen er med 7,5 m vanddybde.

Odense Havneterminal ligger i Munkebo med direkte adgang til Lindø Industripark. Havneterminalen har en vanddybde på 11 m og en kajlængde på 630 m. Der er 7 ha asfalteret kajplads og 28 ha bagplads, og derudover er der 1.100 m² pakhus samt 1.000 m² plansilo.

Odense Havn planlægger en større udvidelse af havneterminalen på Lindø, hvilket betyder yderligere 1.000 m kaj og 500.000 m² ekstra kaj- og bagplads til pakhuse og silofaciliteter.

Lindø Industripark består af 1,1 mio. m² udnyttet industriareal
og yderligere 2 mio. m² potentielt udvidelsesområde. Der er egen havn med en vanddybde på 7,5 m, og der findes produktions-faciliteter for tung industri samt løfte- og transportkapacitet op til 1000 tons.

 

 

 

 

 

 

 

 

  I 2012 byggede Odense Havn nyt
  hovedkontor ved siden af Odins Bro  
  ved Odense Kanal.

Odense Havn og Lindø Industripark kan tilsammen tilbyde:

   
 • 6,4 mio. m² industri-/havneområde
 • 500.000 m² planlagt havneudvidelse med 1.000 m kaj
 • 4.400 m kaj med krandækning
 • Industrihavn med op til 11 m vanddybde
 • Sejlrende 11 m dyb og min. 60 m bred
 • Store produktionshaller og lagerarealer
 • Tørdok 90 x 315 m
 • Løftekapacitet op til 1000 tons
 • Intern transport op til 1000 tons
  (særtransporter op til 2000 tons)
 • Havnemobilkran på 150 tons
 • Mandskabsfaciliteter op til 5.000 personer
 • Kantine
 • 2.000 parkeringspladser
 • Møde- og konferencefaciliteter
 • Kontorer og værksteder

 

 

 

Åbningstider:
Man-tors: 08:00 - 15:30
Fredag: 08:00 - 15:00
 

Maritim afdeling kan kontaktes døgnet rundt på:

Tlf.: 72 28 20 10

Promovista CMS Copyright © 2014 Odense Havn